CURS DE FORMATOR (TRAINER) ACREDITAT ANC/CNFPA

Imagini pentru formator

INVESTIȚIE 350 LEI redus de la 400 lei  ( (include materialul de curs, coffee break,   consilierea viitorilor traineri pe o perioadă nedeterminată) ,examinare și eliberare diplomă.

Plata se face   ÎN CONTUL :RO12CECEPH3230RON1293715

CEC Bank., prin bancă-depunere sau virament, prin mandat poștal cu factura proformă sau direct la furnizorul de formare.

Pentru o înscriere fermă și rezervarea locului,  se achita suma de  100 Ron în avans,prin modalitățile mai sus menționate.

Titular cont: SC DASCALITA CREATIVE TRAINING SRL

Măneciu Ungureni, Prahova

CUI 36840637

Detalii plată: Plata integrală curs Formator

Cursul de FORMATOR se adresează tuturor acelor persoane care vor să devină formatori (traineri) de adulţi, acreditaţi de Autoritatea Naţională pentru Calificări.
Este un curs interesant, atractiv și interactiv.

În urma absolvirii acestui curs şi susţinerii examenului final, veţi primi un Certificat de Absolvire pentru ocupaţia de „FORMATOR” (cod COR 242401), recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale, cu valabilitate nelimitată atât pe plan naţional, cât şi internaţional (prin traducere şi apostilare).

Certificatul de absolvire se eliberează însoţit de Suplimentul Descriptiv cu competenţele profesionale dobândite:

Imagini pentru formator

*Pregătirea programului/stagiului de formare
*Pregătirea formării practice
*Realizarea activităţilor de formare
*Evaluarea participanţilor la formare
*Evaluarea programului/stagiului de formare

Imagini pentru don't forget

Cursul de formator  îți deschide un drum spre o carieră de succes, dar numai de tine depinde unde te va duce acest drum pentru că un trainer bun:

 • citește  în permanență;
 • e pasionat de ceea ce face și caută să devina tot mai bun, să se dezvolte – de la analiza nevoilor de training, la design-ul cursului, materialelor și activităților incluse, la discuțiile sincere cu participanții și la adunarea și interpretarea feedback-urilor primite;
 • cunoaște subiectul în detaliu, e  documentat și are experiențe relevante pentru subiectele despre care vorbește la cursuri;
 • comunică clar și adaptează mesajul, indiferent de tipul audienței și de experiența participanților;
 • știe să pună întrebările potrivite la momentul potivit – îi ajută pe participanți să pună sub semnul întrebării posibile prejudecăți, să descopere noi perspective și să găsească modalități de a pune în practică ce se discută la curs;
 • înțelege că există mai multe tipuri de învățare și, prin felul în care abordează diferitele subiecte și prin activități specifice, știe să le adreseze într-un curs pe toate la un moment dat;
 • are răbdare și știe să pună nevoile participanților înaintea nevoilor sale de trainer – asta e o sarcină dificilă pentru un trainer începător, pentru că el are, la rândul său, niște obiective de îndeplinit: să parcurgă materialul în ritmul pe care l-a gândit,  în ordinea în care a exersat, în timpul programat;
 • îi ajută pe participanți să se simtă în siguranță și e curios să asculte părerile lor – nu judecă răspunsurile și acceptă că pot exista și păreri diferite de ale sale;
 • e atent la body language-ul participanților, prinde semnalele non-verbale ale acestora și ia măsuri – fie că e vorba de nevoia de pauză, de vreo nelămurire, dezacord sau dorința de a spune ceva;
 • e carismatic, entuziast și are simțul umorului – ajută mult la ridicarea și păstrarea unui nivel înalt de energie în sală. Iar autoironia salvează pe oricine din orice situație neplăcută. E mai bine ca oamenii să râdă cu tine decât de tine;
 • e organizat – are o atenție deosebită la detalii, pregătește totul din timp și asta îl ajută să se simtă încrezător, iar participanții vor aprecia efortul depus pentru ca totul să meargă ca pe roate.

Imagini pentru don't forget

Documente necesare:

*Adeverință de la medicul de familie -apt pentru cursul de formator
*Copie carte de identitate
*Copie certificat de naştere
*Copie diplomă de licenţă sau adeverință de absolvire a unei instituții de învățământ superior.
*Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Imagini pentru exclamation mark

Cui i se adreseaza cursul:

 • Oricărei persoane care a absolvit o forma de ințătamânt superior, cu diplomă de licență
 • Persoanelor  interesate să profeseze ca Formator (Trainer) în cadrul companiilor private sau de stat, sau în orice alt sector de activitate unde sunt necesare competențele unui formator (trainer)
 • Cadrelor didactice care doresc să susțină ore suplimentare în alte unități școlare ( conf OG 129/ 2010)
 • Persoanelor care își doresc să dezvolte competențe de concepere, structurare și   prezentare a unui material în fața unui auditoriu.
 • Celor care doresc o schimbare valoroasă pe plan personal și profesional, în acord cu cerințele de pe  piața muncii actuale.
 • Studenților absolventi și masteranzilor, care iși doresc să se dezvolte profesional în domeniul trainingului.

Dacă ești cadru didactic s-ar putea să te intereseze un curs de formator pentru că se punctează:

-în conformitate cu  Anexa 1 la OMECTS 5549/6.10.2011 , ce cuprinde  Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional,  la evaluarea candidaților se acordă punctajul maxim alocat pentru fiecare specializare ( 7 puncte ) , dacă în portofoliul candidatului se regăsesc documente care să ateste calitatea de mentor, respectiv formator a candidatului .

-de asemenea, conform Legii Educației Naționale  nr 1/2011 – art 347 , toate cursurile autorizate de către Ministerul Educației ,Cercetării ,Tineretului si Sportului , se încadrează la formare continuă , iar numarul de ore efectuate la curs, urmează să se convertească în credite transferabile , conform metodologiei ce urmează să reglementeze acest aspect

-la concursul de directori;

-la gradația de merit;

-este un atu la dosarul personal.

Imagini pentru exclamation mark

Pentru a deschide un curs in județul Prahova, o grupă se constituie cu minimum 12 cursanți.
În funcție de completarea grupelor, ne rezervăm dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

*În cazul în care grupa nu se formează din motive obiective, taxa de înscriere se va restitui complet.

*cursul se poate organiza în orice oraș din țară, cu mențiunea că există un numar minim de 15  participanți

Cum  se desfășoară examenul de certificare:

 • Examenul constă în completarea unui test grilă și o probă practică (prezentarea unui proiect).
 • Comisia va fi formată din reprezentanți A.N.C. (fost CNFPA) si reprezentanți ai Centrului nostru.

Cursul este deschis tuturor persoanelor interesate, însă certificatului de absolvire acreditat ANC  se poate obține doar cu diploma de licență.

Imagini pentru exclamation mark

Costul cursurilor de formare autorizate ANC, se poate deduce legal din impozitul pe profit/venit (dupa caz), conform art.34 din OG 129/2000, care prevede deducerea cheltuielilor pentru formarea profesională a salariaților de către societățile comerciale, societățile naționale, regiile autonome sau alte instituții

Imagini pentru exclamation mark

Cursul de Formator este un curs de SPECIALIZARE .

Înscrierea se poate face la adresa de e-mail dascalita.creativetraining@yahoo.com sau accesând butonul de mai jos.

ÎNSCRIE-TE

Reclame