Curs de formare în oferta CCD Prahova

Înscriere-te dând clik pe linkul de mai jos   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZbcIKBA49X0AMLLiE7bVImiJXXNUOWcQltiN6l624VRSWTQ/viewform?c=0&w=1

  • Conform Legii Educatiei, art. 347, al. 1 si al. 2, toate cursurile autorizate de Ministerul Educatiei se încadrează la formare continuă, iar numarul de ore urmează să se convertească în credite tranferabile, conform metodologiei ce urmează să reglementeze acest aspect.
  • Denumirea programului: ”Strategii de prevenire a problemelor de comportament”
  • Public  ţintă vizat: cadre didactice din învățământul preșcolar, primar și gimnazial
  • Justificare (necesitate, utilitate):

Deși nu există o statistică, la nivel național, privind problemele de comportament

manifestate în școli, practica ne arată că în mediul școlar cadrele didactice se confruntă foarte des cu astfel de probleme.

Utilitatea acestui program de formare constă în faptul că, pe lângă cunoaşterea tipologiilor și a cauzelor problemelor de comportament, urmăreşte găsirea celor mai bune soluții practice pentru a le preveni sau elimina, prompt și eficient.

  • Durata (număr de ore de formare): 30 de ore
  • Curriculum-ul programului(descrierea pe scurt a programului de formare)

În mediul educațional accentul trebuie pus pe prevenirea tulburărilor de conduită și a efectelor negative ale acestora pe termen lung. Copiii cu probleme de comportament atrag reacții punitive și ostile din partea adulților şi de aceea ei învață să evite sancțiunile (pedepsele), mințind sau negând implicarea lor în comportamentul negativ. De asemenea, aceste reacții ale adulților pot menține și alimenta furia și resentimentele. Resentimentele și lipsa de încredere în ceilalți au drept consecință blocarea comunicării și izolarea față de ceilalți. Cei mai mulți dintre acești copii se confruntă în realitate cu sentimentul că nu sunt înțeleși, se simt neajutorați și au nevoie în mai mare măsură de afecțiune și înțelegere, decât de critici și sancțiuni.

Cursul de față încearcă să ofere repere teoretice și sugestii practice pentru dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în prevenirea problemelor de comportament.

(competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului):

▪ Competenţe vizate:

1.Competențe de comunicare;

2.Competențe de prevenire, gestionare, mediere și negocierea conflictelor;

▪ Planificarea modulelor tematice:

Modulul 1. Manifestări ale problemelor de comportament

Modulul 2. Caracteristici ale problemelor de comportament în funcție de vârstă

            Modulul 3. Factori determinanți în dezvoltarea și menținerea

problemelor de comportament

Modulul 4. Strategii de prevenție/intervenție în rezolvarea problemelor de

                    comportament

Reclame